διαμορφόω

διαμορφ-όω,
A give form to, shape,

ψυχὴν πρὸς εἶδος Ph.2.368

;

δρῦν ὥσπερ τρόπαιον Plu.Rom.16

:—[voice] Pass.,

διαμεμορφωμένος

articulate,

Id.2.722c

, cf. Ath.Med. ap. Orib.22.9.4.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαμορφῶν — διαμορφόω give form to pres part act masc voc sg (doric aeolic) διαμορφόω give form to pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) διαμορφόω give form to pres part act masc nom sg διαμορφόω give form to pres inf act (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφοῖ — διαμορφόω give form to pres ind mp 2nd sg διαμορφόω give form to pres opt act 3rd sg διαμορφόω give form to pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφοῦν — διαμορφόω give form to pres part act masc voc sg διαμορφόω give form to pres part act neut nom/voc/acc sg διαμορφόω give form to pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφοῦμεν — διαμορφόω give form to pres ind act 1st pl διαμορφόω give form to imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφοῦντα — διαμορφόω give form to pres part act neut nom/voc/acc pl διαμορφόω give form to pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφοῦσι — διαμορφόω give form to pres part act masc/neut dat pl (attic ionic) διαμορφόω give form to pres ind act 3rd pl (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφοῦσιν — διαμορφόω give form to pres part act masc/neut dat pl (attic ionic) διαμορφόω give form to pres ind act 3rd pl (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφούμεθα — διαμορφόω give form to pres ind mp 1st pl διαμορφόω give form to imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφούμενον — διαμορφόω give form to pres part mp masc acc sg διαμορφόω give form to pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφούντων — διαμορφόω give form to pres part act masc/neut gen pl διαμορφόω give form to pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμορφωθέντα — διαμορφόω give form to aor part pass neut nom/voc/acc pl διαμορφόω give form to aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.